Her er nogle enkelte links til steder der måske kan være relevante for dig. Hvis du støder på nogle gode links til gedesider, så mail dem gerne til mig.

Dansk Landrace Forening
Dansk Økologisk Gedeavlerforening
Gedelisten
Salløvgård (bukkebruse.dk)
Kødgeder i Danmark
ostlink
 
 
Med en ged
i baghaven
har du altid
frisk mælk!

 

Enghavegård
Gedeavl
www.jumle.dk